ประยุกต์ใช้โพสล่าสุดโพสสำคัญเครื่องมือสมาชิกสถิติฟอรั่มธนาคารเหรียญ
หัวข้อ : MapMagic Thailand 2010 โปรแกรมแผนที่ประเทศไทย
ออฟไลน์
ระดับ: Prevented
รายละเอียดผู้ใช้ 

MapMagic Thailand 2010 โปรแกรมแผนที่ประเทศไทย

ชอบกระทู้ไหนก็กดได้
ทั้ง Like และ +1 อัพเดท
ในหน้า Zeed5 Page ได้เลย
MapMagic Thailand 2010 โปรแกรมแผนที่ประเทศไทยความสามารถของโปรแกรม MapMagic และการประยุกต์การใข้งาน

MapMagic เป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดจากประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมทางด้าน GIS (Geographic Information System) ของต่างประเทศและการค้นคว้า รวบ

รวมความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาซอฟท์แวร์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่าย ในราคาที่ไม่แพงและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลาก

หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใข้งานในเชิงธุรกิจ หรือสำหรับการใช้ประโยชน์ทั่วไปจากข้อมูลบนแผนที่
โปรแกรมแผนที่ MapMagic ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ การแบ่งเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อ

ชีวิตประจำวัน การเดินทาง และการติดต่อธุรกิจ

นอกเหนือจากที่ MapMagic จะมีฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปได้แก่ การย่อ ขยาย เลื่อน วัดระยะทาง และการค้นหาแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มจุดตำแหน่งที่ต้องการ

ได้อย่างไม่จำกัดจำนวน สามารถแบ่งหมวดหมู่ประเภทของจุดโดยใช้ชั้นของแผนที่ (Map Layer) โดยแต่ละประเภทหรือแต่ละชั้นจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่าง

กัน รวมทั้งยังสามารถสร้าง Link จากจุดที่สร้างขึ้นไปยังแฟ้มข้อมูลภายนอกได้ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสารต่าง(Word, Excel, PowerPoint, Access, ฯลฯ) หรือ

Link ไปเวบไซต์ทั้งที่อยู่ภายในองค์กร (Intranet) หรือเวบไซต์ทั่วไปบน Internet

ด้วยความสามารถต่างๆของโปรแกรมที่ได้กล่าวข้างต้นรวมถึงในส่วนที่จะได้กล่าวต่อไปในเอกสารนี้ ท่านสามารถนำโปรแกรม MapMagic ไปประยุกต์ใช้ได้

กับหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของสถานที่ เช่น ข้อมูลร้านค้า คู่ค้า คู่แข่ง

จุดกระจายสินค้า โกดัง แหล่งผลิต ฯลฯเพื่อใช้ในการวางแผน การจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในเรื่องต่างๆเช่น การขนส่งสินค้า การตลาด การขาย

นอกเหนือจากการใช้งานในเชิงการพาณิชย์แล้ว ท่านยังสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้กับ การทำวิจัย การท่องเที่ยว การเดินทาง การสำรวจงานด้าน

สิ่งแวดล้อม การชลประทาน การเกษตร การป้องกันอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ การวางโครงข่ายโทรคมนาคม ฯลฯ

- เส้นทางรถเมล์เกือบทุกสาย (ไม่มีในเวอร์ชัน 2008)
- Trip planner เป็นตัวช่วยวางแผนการเดินทาง
- ป้ายรถเมล์ที่สำคัญ
- ถนน ตรอก ซอย สถานที่สำคัญDownload >>> http://www.filecondo.com/dl.php?f=v9e2721s6Zi2
Download สำรอง >>> http://dl.one2up.com/onetwo/content/2012/5/10/730de95e0b29772922fe4a8962ca0b1c.iso
ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

ถาม-ตอบ
ข้อความในภาพนี้เขียนว่าอะไร ? คำตอบคือ:ใช่เลย
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับถัดไป